Esileht
 Karin Hellat: karin.hellat@ut.ee


2006.-2007. õa.

NB! 22.septembril toimuva loodusteaduste olümpiaadi lõppvooru kohta leiate info teaduskooli uuelt veebilehelt, vt. www.teaduskool.ut.ee/lto.

Olümpiaadi lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]
Piirkonnavooru ülesannete lahendused
Piirkonnavooru tulemused: [PDF] [HTML]
Apelleerimisõigusega õpilaste täielikud tulemused
Piirkonnavooru ülesanded (pdf): [eesti keeles] [vene keeles]

Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Kontakt


2005.-2006. õa.

Þürii otsus
Olümpiaadi tulemused (üldarvestus, eksperimendivoor ja teooriavoor): [PDF]
Info lõppvooru kutsututele + ajakava
Olümpiaadi lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]
Lahtise võistluse parimad (lõplikud tulemused): [PDF] [HTML]

Lahtise võistluse esialgsed tulemused
Lahtisest võistlusest osavõtnute koodid
Selgitus soojusjuhtivuse ülesande lahenduse kohta: [eesti keeles]
Loodusteaduste lahtise võistluse ülesanded (pdf): [eesti keeles] [vene keeles]
Lahtise võistluse (olümpiaadi eelvooru) ülesannete lahendused (eesti keeles)
Info olümpiaadi eelvooru (lahtiste võistluste) kohta: [PDF] [HTML]

Olümpiaadi juhend (muudetud 4.jaan.06: osavõtjate vanusrühmad): [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Kontakt


2004.-2005. õa.


15.-17. aprill: treeninglaagri (võistkonna kandidaatidele) ajakava

Þürii otsus 3: [PDF] [HTML]
Üldarvestuse tulemused: [PDF]
Ekperimentaalvooru tulemused: [PDF]
Ekperimentaalvoor: [tekst] [juhend] [info] [protokoll]
Þürii otsus 2: [PDF] [HTML]
Keemia þürii otsus: [PDF] [HTML]
Füüsika þürii otsus: [PDF] [HTML]
Teooriavooru tulemused (pdf):
[Füüsika] [Keemia] [Integreeritud loodusteadused]
Teooriavooru ülesanded eesti keeles(pdf):
[Füüsika] [Keemia] [Integreeritud loodusteadused]
Teooriavooru ülesanded vene keeles(pdf):
[Füüsika] [Keemia] [Integreeritud loodusteadused]
Lahendused (pdf):
[Füüsika] [Keemia] [Integreeritud loodusteadused]
Þürii otsus 1: [PDF] [HTML]
Olümpiaadile kutsutud: [PDF] [HTML]
Palume kõigil kutsututel registreeruda hiljemalt 29. märtsiks! [Registreerimine]
Olümpiaadi ajakava
Olümpiaadile kutsutud: [PDF] [HTML]
Registreerimine olümpiaadile: [PDF] [HTML]
Keemiamooduli temaatika (Täpsustatud 15. märts):[HTML]

Juhend ja rakendussätted (muudetud 2. veebr.): [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Karin Hellat: karin.hellat@ut.eeEuroopa loodusteaduste olümpiaadi (EUSO) kodulehekülg


Tarkvara PostScript jt. failiformaatide vaatamiseks asub siin

Kõik küsimused selle lehe kohta saata aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud:
© Tartu Ülikool