Esileht
 Ulve Kala: ulve.kala@tlu.ee


2006.-2007. õa.

2006.a. üleriigilise võistluse ülesanded ja vastused:
sinine tuba [PDF], roheline tuba [PDF], kirju tuba [PDF], ruuduline tuba [PDF]
Üleriigilise võistluse tulemused: [PDF]
Üleriigilise võistluse koondprotokoll: [PDF]
Memo üleriigilise võistluse kohta: [PDF] [HTML]
2006.a. üleriigilise võistluse info: [PDF] [HTML]
Kontakt2005.-2006. õa.

Memo üleriigilise võistluse kohta: [PDF] [HTML]
2005.a. üleriigilise võistluse info: [PDF] [HTML]
Kontakt
Ulve Kala: ulve.kala@tlu.ee2004.-2005. õa.

2004.a. üleriigilise võistluse ülesanded ja vastused:
sinine tuba [PDF], roheline tuba [PDF], kirju tuba [PDF], ruuduline tuba [PDF]
Üleriigilise võistluse tulemused: [PDF] [HTML]
Memo üleriigilise võistluse kohta: [PDF] [HTML]
Võistluse info: [PDF] [HTML]
Kontakt
Ulve Kala: ukala@tpu.ee


2003.-2004. õa.

Üleriigilise võistluse tulemused: [PDF] [HTML]
Võistluse ülesanded ja vastused:
sinine tuba [PDF], roheline tuba [PDF], kirju tuba [PDF], ruuduline tuba [PDF]
Memo üleriigilise võistluse lõppvooru kohta: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]2002.-2003. õa.

INFO
Komisjoni esimees:
Helle Sikka TPÜ kasvatusteaduste teaduskonna prodekaan, dotsent
sikkah@tpu.ee
tel: 0 6601 921

Vabariikliku olümpiaadi tulemused [HTML]

Vabariiklikule olümpiaadile kutsutud koolid [PDF]
Teated, soovitused ja ajakava vabariiklikul olümpiaadil osalevatele koolidele, haridusosakondadele [PDF]
Info osalejale: kuidas jõuda Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi [PDF]


2001.-2002. õa.

INFO
Komisjoni esinaine:
Kai Võlli (Haridusministeeriumi alus- ja põhihariduse talituse juhataja)
Kai.Volli@hm.ee
tel: 07 350 202


Tarkvara PostScript jt. failiformaatide vaatamiseks asub siin

Kõik küsimused selle lehe kohta saata aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud:
© Tartu Ülikool