Esileht
 


2006.-2007. õa.

Saksa keele olümpiaadi fotod leiab aadressilt: http://www.tlu.ee/keelekeskus
Olümpiaadi lõppvooru tulemused: [PDF] [HTML]
Lõppvooru ajakava: [PDF] [HTML]
Info lõppvooru kutsututele: [PDF] [HTML]
Lõppvooru kutsutute nimekiri: [PDF] [HTML]

Eelvooru laekunud tööde autorite nimekiri
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Nõuded referaadile ja ettekandele + hindamissüsteem: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Kontakt2005.-2006. õa.

Olümpiaadi lõppvooru tulemused: [PDF] [HTML]
Pilte saksa keele olümpiaadilt

Lõppvooru ajakava jm info: [PDF] [HTML]
Lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]
Registreerumine: [HTML]

Olümpiaadi uurimustöö nõuded: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi juhend (täiendatud 25.nov.): [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii
Kontakt
Kaari Antzon: kaari.antzon@ut.ee2004.-2005. õa.

Lõppvooru tulemused: [PDF] [HTML]
Pilte saksa ja inglise keele olümpiaadilt
Lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]
Info kutsututele
Olümpiaadi ajakava

Eelvooru laekunud tööde autorid
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi info
Kontakt
Sirje Vihmar: svihmar@tpu.ee


2003.-2004. õa.

Lõppvooru tulemused: [PDF] [HTML]
Lõppvooru tulemused (auhinnad): [PDF] [HTML]

Lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]
Lõppvooru korraldusest: [PDF] [HTML]
Lõppvooru ajakava ja info kutsututele: [HTML]

Olümpiaadi þürii
Olümpiaadi juhend (täpsustatud 22. dets): [PDF] [HTML]
Olümpiaadi nõuded: [PDF] [HTML]
Ruth Niibo: ruth_niibo@yahoo.de


2002.-2003. õa.

Lõppvooru tulemused: [PDF] [HTML]
Lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]
Tähtsad teated: [PDF] [HTML]
Lõppvooru ajakava: [PDF] [HTML]
Lõppvooru þürii: [HTML]
Üleriigilisele þüriile esitatud tööde autorite nimekiri: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Piirkondade jaotus: [HTML]
Hindamiskriteeriumid: [PDF] [HTML]


2001.-2002. õa.

Þürii otsus: [PDF] [HTML]
Lõppvooru protokoll: [PDF] [HTML]
Lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]
Temaatiline raam ja hindamiskriteeriumid: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi þürii


Tarkvara PostScript jt. failiformaatide vaatamiseks asub siin

Kõik küsimused selle lehe kohta saata aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud:
© Tartu Ülikool