Esileht
 

2006.-2007. õa.

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse vabariikliku konkursi tulemused (PDF)
Käsitöö ja kodunduse õpilaskonkursi tulemused (PDF)
Soovituslik kirjandus (käsitöö ja kodundus): [ HTML ] [ PDF ]
Tööõpetuse õpilaskonkursi juhend: [ HTML ] [ PDF ]
Kontakt2004.-2005. õa.

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse vabariikliku konkursi tulemused: [ PDF ]
Käsitöö ja kodunduse õpilaskonkursi tulemused: [ HTML ] [ PDF ]
Käsitöö ja kodunduse õpilaskonkursi ajakava: [ HTML ]
Kirjandus: [ HTML ] [ PDF ]
Tööõpetuse õpilaskonkursi juhend: [ HTML ] [ PDF ]
Kontakt2002.-2003. õa.

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse vabariikliku konkursi tulemused: [ PDF ]
Käsitöö ja kodunduse õpilaskonkursi tulemused: [ HTML ] [ PDF ]
Käsitöö ja kodunduse õpilaskonkursi ajakava: [ HTML ]
Olümpiaadi juhend: [ HTML ] [ PDF ]
Kirjandus: [ HTML ] [ PDF ]
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse konkursi (olümpiaadi)
teoreetilise vooru näidisküsimused: [ PDF ]


Tarkvara PostScript jt. failiformaatide vaatamiseks asub siin

Kõik küsimused selle lehe kohta saata aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud:
© Tartu Ülikool