Esileht

Kodulehekülje uudised


6. september: Teaduskoolil on uus koduleht

Teaduskoolil on uus koduleht aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/. NB! Vanale veebilehele enam uut informatsiooni ei lisata alates septembrist.


29. august: Vene keel emakeelena

Vene kirjanduse olümpiaadi juhend (2007.-2008.õa)


22. august: Eesti õpilastel läks suvistel rahvusvahelistel olümpiaadidel hästi


21. juuni:

Üleriigilised õpilasvõistlused 2007/08: [HTML] [PDF]
Õpilasvõistluste kalender 2007/08 (PDF-fail)


15. juuni: Emakeel

Emakeeleolümpiaadi juhend ja uurimisteemad (2007.-2008.): [PDF] [HTML]


21. mai: Bioloogia

Bioloogiaolümpiaadi põhikooli lõppvooru tulemused (PDF)
Þürii põhikooli toimkonna otsus (PDF)


16. mai: Lingvistika

Lingvistikaolümpiaadi lõppvooru ülesanded: [ eesti keeles] [ vene keeles]
Lõppvooru ülesannete lahendused (PDF)


2. mai: Geograafia

Lõppvooru tulemused:[ PDF ] [ HTML ]


2. mai: Tööõpetus

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse konkursi tulemused


25. aprill: Tööõpetus

Käsitöö ja kodunduse õpilaskonkursi tulemused


24. aprill: Lingvistika

Lingvistikaolümpiaadi lõppvooru tulemused (PDF)


23. aprill: Bioloogia

Lõppvooru tulemused: [ klasside lõikes ] [ üldpingerida ]
Üksikalade tulemused (praktilised tööd ja teooria)


18. aprill: Majandus

Olümpiaadi koondprotokoll: [PDF]
Kohtade võistlus: [Teooria kokkuvõte] [Protokoll]
Alarühmade võistlus: [Teooria kokkuvõte] [Alarühmade protokoll]


9. aprill: Bioloogia

Info põhikooli lõppvooru kutsututele: [PDF] [HTML]


3. aprill: Soome keel

Olümpiaadi tulemused: [PDF] [HTML]


3. aprill: Filosoofia

Filosoofiaolümpiaadi lõppvooru tulemused: [PDF] [HTML]


2. aprill: Kuld- ja hõbemedal EL loodusteaduste olümpiaadilt!


2.aprill: Matemaatika

Þürii otsus: [PDF] [HTML]
Lõppvooru tulemused (pdf): [9.klass] [10.klass] [11.klass] [12.klass]


2. aprill: Bioloogia

Info gümnaasiumi lõppvooru kutsututele ja ajakava


2. aprill: Lingvistika

Info lõppvooru kutsututele ja ajakava
Lõppvooru kutsutute nimekiri: [PDF] [HTML]


30. märts: Vene keel võõrkeelena

Lõppvooru tulemused: [PDF] [HTML]


30. märts: Eesti keel võõrkeelena

Olümpiaadi lõppvooru tulemused: [PDF] [HTML]


26. märts: Astronoomia

Astronoomia lahtise võistluse tulemused
Lahtise võistluse ülesanded (eesti keeles): [ noorem ] [ vanem ]
Lahtise võistluse ülesanded (vene keeles): [ noorem ] [ vanem ]
Noorema ja vanema rühma ülesannete lahendused


20. märts: Filosoofia

Olümpiaadi lõppvooru kutsutute nimekiri


20. märts: Soome keel

Soome keele olümpiaadist osavõtjate nimekiri


20. märts: Keemia

Keemia huvipäeva ajakava
Keemia huvipäevale kutsutute nimekiri


19. märts: Geograafia

Geograafiaolümpiaadi lõppvooru juhend:[ PDF ] [ HTML ]


19. märts: Loodusteadused

Piirkonnavooru tulemused: [PDF] [HTML]
Apelleerimisõigusega õpilaste täielikud tulemused
Piirkonnavooru ülesanded (pdf): [eesti keeles] [vene keeles]


19. märts: Füüsika

Füüsikaolümpiaadi lõppvooru materjalid (tulemused ja ülesanded)


17. märts: Emakeel

Lõppvooru tulemused: [noorem rühm] [keskmine rühm] [vanem rühm]


16. märts: Majandus


Majandusolümpiaadi lõppvooru kutsutute nimekiri (PDF)
Piirkonnavooru tulemused (PDF)


15. märts: Keemia

Keemiaolümpiaadi lõppvooru tulemused (pdf): [9. kl] [10. kl] [11. kl] [12. kl]
Lõppvooru ülesanded ja lahendused


15. märts: Vene keel emakeelena


Olümpiaadi lõppvooru tulemused: [ PDF ] [ HTML ]
Olümpiaadi II vooru (lõppvooru) hindamiskriteeriumid


14. märts: Saksa keel

Saksa keele olümpiaadi lõppvooru tulemused: [PDF] [HTML]


14. märts: Inglise keel

Inglise keele olümpiaadi lõppvooru tulemused: [PDF] [HTML]


13.märts: Matemaatika

Lõppvooru (31.märts.-1.aprill) ajakava ja info kutsututele (9.-12. klass)
Huvipäeva (30.märts) ajakava ja info kutsututele (7.-8. klass)


13.märts: Matemaatika

Olümpiaadi lõppvooru ja huvipäevale kutsutud: [PDF] [HTML]


12. märts: Keemia

Keemiaolümpiaadi lõppvooru tulemused (pdf): ajutiselt maha võetud ...


6. märts: Saksa keel

Saksa keele olümpiaadi lõppvooru ajakava: [PDF] [HTML]


6. märts: Inglise keel

Inglise keele olümpiaadi lõppvooru ajakava: [PDF] [HTML]


6. märts: Vene keel võõrkeelena

Vene keele olümpiaadi ajakava: [PDF] [HTML]


5. märts: Bioloogia

Bioloogiaolümpiaadi lõppvooru kutsutud (gümnaasium): [PDF] [HTML]


3. märts: Füüsika

Info füüsikaolümpiaadi lõppvooru kutsututele + ajakava
Info astronoomia lahtise võistluse kohta (toimub 18.märtsil Tartus)


2. märts: Bioloogia

Bioloogiaolümpiaadi lõppvooru kutsutud (põhikool): [PDF] [HTML]


1. märts: Geograafia

Geograafialümpiaadi lõppvooru kutsutud:[ PDF ] [ HTML ]


28. veebruar: Lingvistika

Lingvistikaolümpiaadi eelvooru (lahtise võistluse) tulemused: [PDF] [HTML]


22. veebruar: Saksa keel

Info lõppvooru kutsututele: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi lõppvooru kutsutute nimekiri: [PDF] [HTML]


22. veebruar: Inglise keel

Info lõppvooru kutsututele: [PDF] [HTML]
Olümpiaadi lõppvooru kutsutute nimekiri: [PDF] [HTML]


21. veebruar: Emakeel

Olümpiaadi lõppvooru kutsutute nimekiri: [PDF] [HTML]
Lõppvooru ajakava ja info kutsututele


21. veebruar: Informaatika

Informaatikaolümpiaadi lõppvooru tulemused, ülesanded, lahendused


20. veebruar: Eesti keel võõrkeelena

Eesti keele kui võõrkeele olümpiaadi lõppvooru kutsutud: [PDF] [HTML]


19. veebruar: Keemia

Info keemiaolümpiaadi lõppvooru kutsututele ja AJAKAVA


19. veebruar: Füüsika

Füüsikaolümpiaadi lõppvooru kutsutute nimekiri: [PDF] [HTML]


19. veebruar: Informaatika

Þürii otsus
Lõppvooru tulemused: [ PDF ] [ HTML ]


9. veebruar: Vene keel emakeelena

Lõppvooru ajakava ja info kutsututele: [ PDF ] [ HTML ]


8. veebruar: Keemia

Keemiaolümpiaadi lõppvooru kutsutute nimekiri: [PDF] [HTML]
Lõppvooru temaatika: [PDF] [HTML]


7. veebruar: Informaatika

Informaatikaolümpiaadi lõppvooru ajakava ja registreerumisinfo osavõtjatele


27. jaanuar: Füüsika

Piirkonnavooru ülesanded ja lahendused


26. jaanuar: Keemia

Piirkonnavooru ülesanded ja lahendused


26. jaanuar: Inglise keel ja saksa keel

Inglise keele olümpiaadi eelvooru saabunud tööde autorite nimekiri
Saksa keele olümpiaadi eelvooru saabunud tööde autorite nimekiri


24. jaanuar: Emakeel

Olümpiaadi 7.-8.klassi eelvooru materjalid: [Ülesanded] [Lahendused] [Juhend]


16. jaanuar: Vene keel emakeelena

Olümpiaadi I vooru tulemused: [PDF] [HTML]


15. jaanuar: Bioloogia

Bioloogiaolümpiaadi temaatika ja soovitatav kirjandus: [PDF] [HTML]


8. jaanuar: Informaatika

Informaatikaolümpiaadi lõppvooru kutsutute nimekiri


5. jaanuar: Lingvistika

Info lingvistikaolümpiaadi eelvooru (lahtiste võistluste) kohta: [PDF] [HTML]


18. detsember: Informaatika

Informaatikaolümpiaadi piirkonnavooru tulemused, ülesanded, lahendused


13. detsember: Matemaatika

Matemaatikaolümpiaadi þürii otsus õpilase võistlustulemuste tühistamise kohta.


13. detsember: Õpioskused

2006.a. üleriigilise võistluse ülesanded ja vastused:
sinine tuba [PDF], roheline tuba [PDF], kirju tuba [PDF], ruuduline tuba [PDF]
Üleriigilise võistluse tulemused: [PDF]
Üleriigilise võistluse koondprotokoll: [PDF]


6. detsember: Informaatika

Informaatikaolümpiaadi piirkonnavooru kutsutute nimekiri


4. detsember: Keemia

Piirkonnavooru temaatika: [PDF] [HTML]


22. november: Informaatika
18.nov.2006 toimunud koolivooru tulemused


15. november: Teadaanne
8.-9. dets. toimub Tallinnas Õpilaste Teadusliku Ühingu aastakonverents. Info ja registreerimine SA Archimedes http://www.archimedes.ee/noorteadlased/


7. november: Informaatika

Informaatikaolümpiaadi koolivooru võistlusjuhend jm info korraldajatelt


27. oktoober: Bioloogia

Bioloogiaolümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]


24. oktoober: Õpioskused

Memo 2006.a. üleriigilise võistluse kohta: [PDF] [HTML]


9. oktoober: Loodusteadused

Loodusteaduste olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]


3. oktoober: Vene keel emakeelena

Soovituslik kirjandus II vooruks ettevalmistumisel: [PDF] [HTML]


2. oktoober: Õpioskused

2006.a. üleriigilise võistluse info: [PDF] [HTML]


26. september: Olümpiaadijuhendid ja þüriid (2006.-2007.õa):

Inglise keele olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Inglise keele uurimustöö nõuded ja hindamiskriteeriumid: [PDF] [HTML]
Inglise keele olümpiaadi þürii
Saksa keele olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Saksa keele olümpiaadi täiendavad nõuded ja hindamissüsteem: [PDF] [HTML]
Saksa keele olümpiaadi þürii
Lingvistikaolümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Lingvistikaolümpiaadi þürii


22. september: Olümpiaadijuhendid ja þüriid (2006.-2007.õa):

Soome keele olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Soome keele olümpiaadi þürii
Geograafiaolümpiaadi piirkonnavooru juhend: [PDF] [HTML]
Geograafiaolümpiaadi þürii


21. september: Olümpiaadijuhendid ja þüriid (2006.-2007.õa):

Matemaatikaolümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Matemaatikaolümpiaadi þürii
Füüsikaolümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Füüsikaolümpiaadi þürii
Filosoofiaolümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Filosoofiaolümpiaadi þürii


20. september: Olümpiaadijuhendid ja þüriid (2006.-2007.õa):

Keemiaolümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Keemiaolümpiaadi þürii
Informaatikaolümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Informaatikaolümpiaadi þürii
Tööõpetuse õpilaskonkursi juhend: [PDF] [HTML]
Eesti keel võõrkeelena olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Vene keel võõrkeelena olümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Majandusolümpiaadi juhend: [PDF] [HTML]
Majandusolümpiaadi juhendi lisad: [Lisa 1] [Lisa 2]


19. september: Emakeel

Olümpiaadi juhend ja uurimisteemad: [PDF] [HTML]
Emakeeleolümpiaadi þürii


8. september:

Üleriigiliste õpilasvõistluste kontaktisikud 2006.-2007.aastal
Üleriigilised õpilasvõistlused 2006/07 (täiendatud): [HTML] [PDF]
Õpilasvõistlused 2006/07 kalendrina (PDF-fail)


7. juuli:

Üleriigiliste õpilasvõistluste kalenderplaan 2006.-2007: [HTML] [PDF]


7. juuli: Vene keel emakeelena

Olümpiaadi juhend ja teema (2006.-2007.): [PDF] [HTML]NB! PDF ja PostScript failide vaatamiseks tuleb installida vastav tarkvara

Kõik küsimused selle lehe kohta saata aadressil ttkool@ut.ee
Viimati muudetud:
© Tartu Ülikool