Võrratused

Jan Willemson, Indrek Zolk
2003Broðüür "Võrratused" (Jan Willemson, Indrek Zolk, 2002) on suunatud eeskätt neile, kes puutuvad kokku kõrgema taseme matemaatikaülesannete lahendamisega - olümpiaadiks valmistuvatele õpilastele ja nende õpetajatele. Raamat on koostatud Eesti rahvusvahelise matemaatikaolümpiaadi võistkonna treeningmaterjalide põhjal, mida kasutati ettevalmistuses aastatel 2000-2002.

Kogumik algab põhjaliku teooriaosaga enamlevinud algebralistest ja geomeetrilistest võrratustest; muuhulgas käsitletakse järgmisi võrratusteliike:

Materjal sisaldab 129 teoreetilist ja harjutusülesannet erinevate maade ning erinevate tasemete võistluselt kuni rahvusvahelise matemaatikaolümpiaadini välja. Kõik ülesanded on varustatud lahendustega ja broðüüri lõpus tuuakse ka ühe Eesti lahtise võistluse ülesande pikalt lahti kirjutatud ning kommenteeritud lahendustee, mida õpetajad võivad kasutada pedagoogilise materjalina.

Kui õpilane kõnealuse raamatu läbi töötab, saab ta ühest küljest korraliku ülevaate erinevatest võrratustest ja nende tõestusvõtetest, teisest küljest aga valmistab end ette suvalise taseme olümpiaadide võrratusülesannete lahendamiseks. Autorid loodavad, et see materjal täidab tühimiku, mis meie algebra-alases kirjanduses võrratuste koha peal siiani valitseb.

Raamatupoodi